Membrii consiliului de supraveghere


– În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni semnifică: bancă – bancă, filială şi sucursală ale unei bănci din alt stat care deţin licenţa Băncii Naţionale a Moldovei de desfăşurare a activităţilor permise băncilor; condiţii preferenţiale – condiţii în care deponentul obţine din partea unei bănci drepturi la rată de dobîndă sau la alte avantaje. Acţionarii Hidroelectrica au decis, în şedinţa de marţi, numirea membrilor Consiliului de Supraveghere cu un mandat de patru ani, conform prevederilor OUG 109/ privind Guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice, potrivit unui comunicat al companiei. , privind auditul situațiilor financiare, presupune achitarea plăților unice de înregistrare în temeiul art. Membrii Consiliului de supraveghere sunt manageri cu un know- how extensiv în diverse domenii relevante pentru afacerile desfășurate de W. Consiliul de supraveghere. Membrii CS sunt numiţi de către adunarea generală a acţionarilor, cu excepţia primilor membri, care sunt numiţi prin actul constitutiv. Acesta este alcătuit din 9 membri numiţi de Parlament, cu nominalizarea conducerii executive, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. Rapid simplu si eficient! ( 2) Candidatii pentru posturile de membru in consiliul de supraveghere sunt nominalizati de catre membrii existenti ai consiliului sau de catre actionari.

000 Euro/ an pentru fiecare din cei 9 membri. 000 euro pentru fiecare sedinta. ( 4) Membrii consiliului de supraveghere pot fi revocati oricand de adunarea generala a actionarilor, cu o majoritate de cel putin doua treimi din numarul voturilor actionarilor prezenti.

, respectiv Sectorul Instrumente şi Investiţii Financiare, Sectorul Asigurări- Reasigurări, Sectorul Sistemului de Pensii Private; x) structură de conducere - membrii consiliului și conducerea executivă/ conducerea. De navigare pe acest site. Autoritatea de Supraveghere Financiară ( ASF) a atenţionat SIF3 Transilvania cu privire la lista persoanelor cu acces la informaţiile privilegiate, a cerut amendarea unor membri ai Consiliului de Supraveghere, precum şi a unor angajaţi care nu au colaborat în cadrul unui control, se arată într- un anunţ publicat pe site- ul Bursei de Valori Bucureşti ( BVB).
Președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, împreună cu Lidia Viziru, membru CA, și Lilia Guțu, șef Direcția Generală Licențiere, Autorizare și Monitorizare, a avut, pe data de 09 aprilie, o întrevedere cu Christophe Kamp, directorul Oficiului Înaltului Comisar pentru Minoritățile Naționale, Anton Thomsen, consilier politic în cadrul HCNM, Sarah Stephan. În cazul SA care optează pentru un sistem dualist de administrare, conducerea revine directoratului şi CS. La această sumă se adaugă o remunerație suplimentară în cuantum de 4. Ministrul apelor și pădurilor, Ioan Deneș, a dispus luni, 17 septembrie, revocarea a patru membri ai Consiliului de Aministrație al Regiei Naționale a Pădurilor- Romsilva, prin OM nr.
Consiliul concurenȚei a autorizat preluarea a douĂ magazine aparȚinÂnd zanfir snc de cĂtre profi rom food srl. 1) Membrii consiliului de supraveghere sunt numiti de catre adunarea generala a actionarilor, cu exceptia primilor membri, care sunt numiti prin actul constitutiv. 7/ MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Academia de Poliţie,, Alexandru Ioan Cuza”. Remunerațiile propuse pentru membrii Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom în au rămas neschimbate, fiind stabilite la 20.

Pagina de Internet a DNA folosește cookies pentru îmbunătățirea experienței dvs. 42 din Codul muncii şi următoarele prevăd dreptul angajatorului de a modifica, unilateral, locul de muncă, prin delegarea sau detaşarea salariatului într- un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul. Coopereze şi să facă schimb de date cu caracter personal pentru a putea să îşi îndeplinească atribuţiile sau să execute sarcini în numele unei autorităţi dintr- un alt stat membru.


, acumulat atât în. Pentru membrii Consiliului de Supraveghere, suma prevăzută în bugetul pe anul în curs este de 959 mii lei, tot de peste două ori mai mare față de valoarea din – de 492 mii lei, la rândul ei dublă față de suma cheltuită în – de 205 mii lei. Membrii Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara ( ASF) vor fi renumiti de Parlament pana la 30 iunie, conform organigramei restranse, luand insa in calcul un prag mai mare al experientei - hotnews, stiri, articole, revista presei, politica, economie, sport. Și a controlului unic. Consiliul de supraveghere este format din 5 membri, numiţi prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului o singură dată.

Orice sesizare/ solicitare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către CECCAR poate fi înaintată responsabilului cu protecČ› ia datelor din cadrul Corpului prin e- mail, la adresa ro. Formulare declaratii in vederea completarii an Declaratiile de avere si interese pentru anul pentru a fi completate de catre tot personalul de conducere ( Sef sectie, As. A controlului unic direct asupra societății Solacium Pharma S. 31, Sector 1, Bucureşti, România. 7) Banca Naţională a României poate încheia acorduri de colaborare care se referă la schimbul de informaţii şi cu autorităţile competente din terţe ţări sau cu alte autorităţi sau organisme din terţe ţări, prevăzute la alin. Cel puţin doi dintre membrii Consiliului de Supraveghere trebuie să aibă studii economice sau juridice, contabilitate, de audit sau financiar şi experienţă în aceste domenii de cel puțin 5 ani și cel putin un membru al Consiliului de Supraveghere să aibă profil economic și să dețină cunoștințe atestate în domeniul economic. Capitolul I - Dispozitii generale. 3) Numarul membrilor consiliului de supraveghere este stabilit prin actul constitutiv. 20/ a Consiliului Concurenței privind operațiunea de concentrare economică realizată prin dobândirea de către Zentiva Group A.
Ministrul delegat pentru energie, Constantin Nita, a spus in urma cu doua saptamani ca vor fi schimbati toti membrii Consiliului de Supraveghere de la Hidoelectrica. Luna aceasta au aprobat şi hotărârea prin care membrii CS pot efectiv să beneficieze de indemnizaţia variabilă. Consiliul de Supraveghere este format din nouă membri numiţi pentru un mandat de patru ani de către Adunarea Generală a Acţionarilor.


Consiliul guvernatorilor BCE. Certificat Constatator Online - Serviciu online de obtinere a certificatului constatator. De asemenea, va fi stabilită durata mandatelor pentru membri CS și valoarea indemnizației fixe lunare. 31/ 1990, raporturile dintre membrii consiliului de supraveghere şi societate sunt reglementate de dispoziţiile referitoare la mandat şi de normele speciale cuprinse în Legea societăţilor comerciale. Societatea de Investiții Financiare Banat- Crișana este persoană juridică română, constituită ca societate pe acțiuni cu capital integral privat și funcționează ca societate de investiții de tip închis cu o politică de investiții diversificată, fiind autorizată, reglementată și supravegheată de Autoritatea de Supraveghere Financiară ( ASF).

, documente care pot fi consultate pe site- ul instituției. Acesta nu poate fi mai mic de 3 si nici mai mare de 11. 6- 10 al Legii nr.


De asemenea, actionarii au. CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE. Conformarea CECCAR la GDPR, o prioritate.

Natura juridică a raporturilor dintre membrii consiliului de supraveghere şi societate. Adică, au dat cep la butoiul cu bani pentru Consiliul de Supraveghere. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Transelectrica a aprobat noile mandate provizorii ale membrilor Consiliului de Supraveghere al companiei, printre acestia regasindu- se profesorii universitari la ASE Mircea Cosea si Adrian Mitroi. V) sector de supraveghere financiară – unul dintre cele trei sectoare de activitate supravegheate de A.

Membrii Consiliului de Supraveghere au analizat principalele probleme aparute in activitatea Bancii care ar fi putut fi solutionate doar cu aprobarea Consiliului de Supraveghere, in conformitate cu Actul Constitutiv al Bancii, si au luat toatemasurile necesare pentru a asigura o derulare adecvata a activitatilor specifice ale Bancii. Portalul Indaco Lege5. 4) Membrii Consiliului de supraveghere din domeniul naval au următoarele atribuții: a) participă obligatoriu la ședințele Consiliului de supraveghere din domeniul naval; în situația absenței de la ședințele acestuia, indemnizația prevăzută la art. Informatii detaliate Organizareşifuncţionare Comitete Independență Conflictdeinterese Membrii Directoratului Rainer Seele ( 1960. Membrii consiliului de supraveghere.

Formulare declaratii de avere si interese in vederea completarii anul ( Format pdf inteligent cu. Membrii consiliului de supraveghere. 2 aprilie Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Dacă CEO va încheia pe profit, membrii Consiliului de Supraveghere din Complexul Energetic Oltenia îşi vor dubla practic veniturile în anul. Din punct de vedere decizional, Consiliul de supraveghere este independent faţă de orice autoritate publică.


Ro foloseste cookie- uri proprii si alte tertilor. ASF a sancţionat membrii Consiliului de Supraveghere pentru că nu au acceptat concluziile Deciziei ASF nr. Sef, Sef Serviciu, Sef Birou, Coordonatori) din cadrul Institutului de Pneumoftiziologie „ Marius Nasta”.

Mai multe informatii gasiti in Politica de module cookie Sunt de acord. Cum poate fi incadrat in declaratia 100 un membru in consiliu de supraveghere ( persoana fizica nerezidenta) pentru care a fost calculat impozit la venitul realizat ( in baza conventiei de evitarea a dublei impuneti), dar nu au fost retinute contributii pentru ca persoana a prezentat certificatul A1 si certificat de rezidenta fiscala din statul. Banca Naţională a României este condusă de un Consiliu de administraţie. Conform proiectului de OUG, statul roman ar urma sa fie 100% actionar al FSDI pe toata durata de viata a acestuia. Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje – SRAAF, este un instrument prin care se realizează un schimb de informaţii între Autorităţile Competente Centrale pentru alimente şi furaje din cadrul Statelor Membre în cazurile în care s- a identificat un risc la nivelul Uniunii Europene pentru sănătatea publică şi au fost luate măsuri adecvate cum ar fi reţinerea. 000 Euro pentru fiecare sedință.
Potrivit Legii nr. Solicitări/ sesizări în ceea ce priveČ™ te prelucrarea datelor cu caracter personal. 93/ privind institutiile financiare nebancare Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE 1 Anexa la Hotărârea Senatului Universitar nr. INFORMAŢII IMPORTANTE: Pentru vizele solicitate prin intermediul portalului E- VIZA, operatorul de date cu caracter personal este MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE AL ROMÂNIEI, cu sediul în Aleea Alexandru nr.

Daca patru membri provizorii sunt noi, in cazul a trei dintre. ( 8), în condiţiile în care informaţiile furnizate sunt supuse unor cerinţe referitoare la păstrarea secretului profesional, potrivit art. Consiliu de supraveghere al SA, organ colegial în cadrul SA cu sistem dualist de administrare. Acesta înaintează propuneri de decizie Consiliului guvernatorilor, în temeiul procedurii aplicabile în cazul absenţei unei obiecţii. Totodată va fi stabilită noua formă a contractelor de mandat pentru membrii Consiliului de Supraveghere din CEO, aleși prin vot cumulativ. " La 1 decembrie Hidroelectrica va avea un nou Consiliu de Supraveghere.


Dispoziţiile conţinute în art. Pentru mai multe detalii puteți naviga aici OK, am înțeles și sunt de acord The DNA website uses cookies for enhancing your experience when browsing the website. Consiliul de supraveghere se reunește de două ori pe lună pentru a discuta, a planifica și a executa atribuțiile de supraveghere ale BCE. Consiliul de Supraveghere al FSDI este format din 9 membri, din care doi reprezentanti ai autoritatii tutelare si respectiv al Ministerului Finantelor. Ro ofera acces la modulele de legislatie, dosare in instanta, jurisprudenta, hotarari judecatoresti, buletinul insolventei, monitor partea a IV- a, doctrina si reviste juridice.

Consiliul de Supraveghere este alcatuit din 7 membri numiti de catre AGA si are, intre atributiile principale, selectarea si numirea Directoratului, supravegherea activitatii acestuia prin aprobarea schemelor de contragarantare si a clauzelor conventiilor- cadru cu fondurile de garantare, aprobarea strategiei de. 000 euro/ an, la care se adauga o remuneratie suplimentara in cuantum de 4. Intrebare: Cum se inregistreaza in declaratia 100 impozitul retinut in cazul membrilor in consiliu de supraveghere. Sarcina principală a Consiliului de supraveghere este aceea de a promova interesele acționarilor prin guvernarea companiei și selecția membrilor Consiliului de Administrație.

Şi au acordat, în aceste condiţii, un nou mandat de membru al directoratului SIF Transilvania lui Mihai Fercală şi i- au permis acestuia să participe la două şedinţe ale Consiliului de Supraveghere. Va informam ca pentru a va oferi o experienta cat mai placuta cand ne vizitati, www. Consiliul de supraveghere publică a auditului vă informează că Înregistrarea auditorilor și entităților de audit conform art. 39 al aceleiași Legi: lit.
Niciunul dintre membrii de acum ai Consiliului nu va ramâne în functie", a spus Nita. În cadrul Ministerului Afacerilor Externe îşi desfăşoară activitatea Responsabilul desemnat cu Protecţia Datelor cu Caracter Personal – ro. Mentionez ca membrii sunt cetatenii straini ( personae nerezidente) si nu au CNP sau NIF, sunt rezidenti ai unui stat din UE si pentru scutirea taxelor am primit certificatul A1. Actionarii OMV Petrom au aprobat, in sedinta de luni, remuneratia neta a fiecarui membru al Consiliului de Supraveghere pentru, aceasta fiind stabilita la 20.Phone:(976) 444-9627 x 8967

Email: [email protected]